Đồi Thánh Tâm 2021
Apr 10–11
Binh Vudinh (Owner)
Vinh Sơn Nguyễn
Princess Nicolette Marasigan