Delhi International 2019 - by Niklesh Jain
Jan 8, 2020
Hindi ChessBase India (Owner)
Rakesh Rao
Vikram Shekhawat
Shahid Ahmed
bharatsingh64@gmail.com