วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งข้ามทุ่ง จัดโดยสาขาวิชาพละศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 มีนักศึกษาสาขาวิชาพละศึกษาเข้าร่วม จำนวน 200 คน และได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดในพื้นที่ รวมทั้งกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ศูนย์ฯชัยนาท ให้การต้อนรับ และดูแลเป็นอย่างดี
Aug 22, 2020
 · 
Shared
varitnun noiearm (Owner)