นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อ "สร้างคุณภาพ" โครงการกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ ครั้งที่ 5 นำเสนอผล CAR4 : แลกเปลี่ยบนเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 29-30 พฤศจิกายน 2561 PLC : เลยพิทยาคม (วันที่ 29)
Nov 29, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
สิตานันท์ ศรีชมพล