041261-วันพ่อแห่งชาติ61
Dec 3, 2018
โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชย.1 (Owner)
ธรรมนูญ เสนามาตย์