Liên Trại Huấn Luyện Anoma-Ni Liên-Tuyết Sơn - ngày 03 & 04
Apr 1–2, 2018
GĐPT Thiện Trí (Owner)
Y Vy Diep
Minh Trường