Höhepunkte Mittelasiens 2012
Sep 10–30, 2012
Dr. Thomas Liptak (Owner)
Stephane Freitas