(ชุดที่ 02)นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในมหกรรมการแสดง หน้ากากนานาชาติ International Mask Festival ประจำปี 2562 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยกระทรวงวัฒนธรรมและจังหวัดเลย
Jul 9, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Jirapinya Bunhueang
28 ชนัญชิดา ทุมนานอก
PM