Fangstindberetninger fra 2020
Apr 16–Aug 29
Varde Sportsfiskerforening (Owner)
Jan Porsgaard