สำนักวิทยบริการ ได้จัดกิจกรรมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักวิทยบริการขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารข้อมูลท้องถิ่น ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือผู้บริหารสำนักวิทยบริการ คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ตัวแทนนักศึกษา และบุคลากรสำนักวิทยบริการ
Jan 4–5
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Owner)
Warichawon Khonmutee
Album is empty
Add photos