Hội ngộ huynh đệ gia đình Phan Sinh và Lễ mừng 90 năm Dòng Phanxicô hiện diện tại Việt Nam - 80 năm tại Nha Trang
Oct 5–6, 2019
Ban Tr Thông (Owner)
cayvo cayvo
Chu Quang Hai
cayvo1950@gmail.com