กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้สู่อุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับ EEC ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี
Oct 14–15, 2020
พิทยา แม่นทรง (Owner)
บัณฑิตา จินดารักษ์
ME