คณะผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
Dec 22 – 23, 2020
Malasawanphittaya School (Owner)
Pn Parn
mind Ball
Fyuh fyh