650729 อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธให้แก่สมาชิกและพนักงานของ อบต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
Aug 1, 2022
 · 
Shared
Manit Akkhachat (Owner)