กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่การเกษตรมูลค่าเพิ่ม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว) และการเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต ณ คูโบต้า ฟาร์ม จังหวัดชลบุรี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
Oct 15–16, 2020
 · 
Shared
พิทยา แม่นทรง (Owner)