2561-12-6 (1) ศิลปหัตถกรรม วิทยาลัยการอาชีพสตึก
Dec 6–7, 2018
จูน.จูน พูนภิญโญศักดิ์ (Owner)
ศิริพร เพ็ชรภูวงษ์