วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (18 ก.ค. 2563)
Jul 17
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ (Owner)
ครูโอ๊ค กระบี่กระบอง โรงเรียนวัดราชบพิธ