Ganesha Visarjane - 2017
Sep 3, 2017
Shri Bhaktha Anjaneya Temple San Diego (Owner)
Gopal Krishnan