วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จัดให้มีการประชุมครู ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 มีการต้อนรับ บาทหลวงกิติชัย ใสสว่าง ผู้ดูแลแผนกนักเรียนประจำ และคุณครูใหม่ พร้อมทั้งให้คุณครูรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาในปีการศึกษาใหม่ และเตรียมพร้อมระบบการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
Jul 2, 2020
Sutinee Suvadinkun (Owner)
สุธา หวานวงศ์