วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 09.00 น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดกิจกรรม English Program Roadmap For The Future 2019 โดยได้รับเกียรติจาก นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา รวมถึง การแลกเปลี่ยนความรู้จากศิษย์เก่าที่จบในหลักสูตร EP/MEP ของโรงเรียน ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 9 ปี สกธ.
Aug 24, 2019–Mar 5, 2020
saksiri pama (Owner)
Kankanit Ruenrom
Nuch Keep walking
Yuwadee Keawyoo