Odpust Parafialny 2017
Jul 16, 2017
Izdebnik Parafia (Owner)
Damianeg Yt