Đại hội những người khuyết tật 2019_Vui chơi-Hội chợ
Dec 13–14, 2019
Truyền Thông Giáo Phận Thái Bình (Owner)
DUC PHUONG