เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม รวมถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตบัณฑิต และหลักสูตร social policy and development ได้ร่วมจัดบูธแนะแนวทางการศึกษาแก่น้องๆนักเรียนจากหลายโรงเรียนที่เข้าร่วมงาน Thammasat Open House 2019
Nov 5 – 11, 2019
คณะสังคมสงเคราะห์ ม.ธรรมศาสตร์ (Owner)
38 ชลดา สกุลทองภักดี
ธนวรรณ ชุ่มจีน
Sarisa Songpean