ADELAIDE CITY COUNCIL HỌP DUYỆT XÉT ĐƠN XIN XÂY CẤT TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN TỴ NẠN VIỆT NAM NGÀY 26 MAR 2019
Mar 26–Nov 20, 2019
Viet Adelaide TV (Owner)
minh nguyen
Miet Duoi
An Pham
Dan Nguyen
Van Nguyen
Chú Tư Râu - Miệt Dưới
Ngoc Tran
trinh nguyen