יום ספורט לזכרו של רותם שני שכבת ט תשע"ט
Oct 10, 2018
חטיבת יגאל אלון כפר סבא (Owner)
Eden Castiel
Guilatt Shoham
Eden Shaked