17repla_2AMarti
13–14 de maig 2017
Cursa Per Muntanya El Replà (propietari)
Alexandre MARTI ORENGA
Toni Vilaseca
Antonia Escola
Anaís Crespo
Pau Cabanes
L'àlbum és buit
Afegeix fotos