Diễn đàn Kinh tế số Việt Nam (VDE Forum 2018)
Jan 5–Nov 1, 2018
Quang Trung Software City (Owner)
TuBao Ho
Chính PHAN
Thuy Nguyen
Lê Thành Nhân SHTP Training Center
Matthew Kresge
Pierre Slamich
Nga Nguyen
Lê Thành Nhân