2011-06-11 Khelo Telangana
Jun 10 – 11, 2011
Charlotte TA (Owner)
Shivaram Madasu
Sreedhar Somishetty