HIDETAKA NISHIYAMA V BRNĚ
Sep 15, 2000 – Sep 8, 2001
cudk cz (Owner)
jan scevko