2018-08-01 จัดนิทรรศการแสดงผลงานในการประชุมปฏิบัติการ Symposium 2018 “Best Practices (BP) : One Product” วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 1
Jul 31–Aug 1, 2018
ร.ร.วัดดอนตลุง ราษฎร์ศรัทธาทาน (Owner)
กวินณา นาขาม