ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 317 เวลา 8.30 - 16.30 น.
May 27
 · 
Shared
plan aru (Owner)