ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 3 วันที่ 19 ส.ค. 2562
Aug 18, 2019
banbangkaew school (Owner)
Jidapa Nilnoi