การประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) เรื่อง “สสธท. และ กสธท. ก้าวมาอย่างเข้าใจ ก้าวไปอย่างมั่นคง” วันที่ 14 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า โรงแรมภูฟ้าวารี เชียงราย รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย
Oct 14–Nov 26, 2020
 · 
Shared
wat com (Owner)