งานสิ่งประดิษฐคนรุ่นใหม่ 2564 วก.กบินทร์บุรี 25/กพ/64
Feb 24–25, 2021
ศักดิ์รวี สุวัฒนารัตน์ (Owner)
สุภาภรณ์ ปาลโฉม
มิ่งขวัญ อ่อนน้อม
THE N CHANNEL TH
Ditthapong Sapanek