International Women’s Day 2024 on 08.03.2024
Mar 8
VIT Photos (Owner)
J Anne
Jyotirmayee Paramanya
THASFIN HEENA. A
Kanishk Sharma 21BCE3649
Mythili Komanduri
Koushik R 21MMI0006
Manas Chakraborty
Ridhi Soni