18-11-2022 Grand Hall
Nov 17 – 18, 2022
AOMSI Photos (Owner)
Dr. Vipin Das A P Reader
waquar ahmed
Vasant Radhakrishnan
Dr. Bharath Balasundaram
Avni Partani
Tejaswini Manjunath
Dr Satyaprakash Nigam
Ragini Ramadas