Lễ truyền chức Phó tế tại Phát Diệm, năm 2019
Mar 14–16, 2019
Giáo phận Phát Diệm (Owner)
Quân Hoàng
Thuy Bui
Trường nguyễn
lulu nguyen
Khai Tran
Gia ân Lê trần
Ha Nguyen
Thuy-Nga Nguyen