เช้าวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายทรงกรด ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแสนสุข ได้ให้เกียรติกับทางโรงเรียนเพื่อมอบเงินสนับสนุนงานโภชนาการโรงเรียนจำนวน 10,000 บาท พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับทางโรงเรียนจำนวน 3 รายการดังนี้ 1.มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนห้องเรียนที่ชนะเลิศโครงการโภชนาการลดภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยรุ่นประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 ห้องเรียน 2.มอบเกียรติบัตรให้กับแม่ค้าที่ให้บริการดีเด่นจำนวน 5 ราย 3.มอบเกียรติบัตรให้กับแม่ค้าที่ผ่านการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงเรียนจำนวน 18 ราย ซึ่งในการนี้ได้มีนายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบได้เป็นตัวแทนรับมอบเงินจำนวนดังกล่าว
Jun 11, 2018
 · 
Shared
Lukhamhan TV Channel (Owner)