23/2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียน CCT "ทักษะอาชีพทางคหกรรมและเกษตรกรรม" #13 มี.ค. 2562
Mar 12–13, 2019
ประชาบดี พิทยาคม (Owner)
มณีรัตน์ แตงโยธา
Praew Punch Channel