🔥💦วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 - 16.30น. ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง จัดอบรม เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระซอง ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2566 โดยมี พันตรีชุมพร จุนโกเศศ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพระซอง เป็นประธานในการอบรม และได้รับเกียรติจาก นางสาวจิราพร ทิพย์พิมล ปลัดอำเภอนาแก พร้อมด้วย พนักงานการเลือกตั้ง จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม เป็นวิทยากร #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Jun 14
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)