Odpust ku czci św. Onufrego w Horodku
Jun 12
Parafia Drelów (Owner)
Babcia Kapcia
teresa jakubiuk
Jasia Panasiuk
Elżbieta Drgiel
Henryk Wakulak
Jolanta Saczuk
Maria Rosińska
Dominika Koza
Anna Szajda