ค่ายแนะแนวการศึกษาต่อ
Sep 15–16, 2020
นายจักรกฤษ คุนมี (Owner)
จิตรกร หลักหาญ