Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng 2020 _ Tabor 11 _ Bế mạc
Jul 16–18
Truyền Thông Giáo Phận Thái Bình (Owner)
Tùng Mai
Thánh Hiến
Anna An
Joseph DVK
Minh Quânn Bùi
Linh Trần
D Manh
Ngược Dòng