2 มิถุนายน 2563 : ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การเตรียมตัวสำหรับเปิดเทอม แนวปฏิบัติและวิธีการป้องกัน ป้องกันโรคไข้หวัดโคโรนา 2019 จากเจ้าหน้าที่เขตบางกอกน้อย
Jun 2
 · 
Shared
นายอรุณ ตั้งมโนกุล (Owner)