ภาพบรรยากาศการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลคณิตศาสตร์นานาชาติ วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565
May 23–24
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
นางสาวอมลรดา ทังโส
วิลาวรรณ สมจันทร์
YUWAPA SUBOONSONG
chulalak chukamphaeng
นางศิริวรรณ คลังทอง
พรทิพย์ วิริยแต้สกุล
พลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ
promporn hakhambut