แจกหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี และสมุด ให้นักเรียนระดับชั้นม. 5 ปีการศึกษา 2563 (2-6-2563)
Jun 1–2
มานัสวี ด้วงไพรี (Owner)
Looknam Pimchanok