Ban Tây Nhạc: Mừng lễ Chúa Thăng Thiên bổn mạng ngày 16.5.2021.
May 16
VinhHoa Church (Owner)
Nguyễn Thân
The Anh Nguyen
Minh Trinh Van