ภาพกิจกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9 ประจำปี 2562
Jan 22 – 23, 2020
ปิยภรณ์ ขุสุวรรณ (Owner)
นิพนธ์ จันทร์แดง
นางสาวนภัสรา วงศ์แก้ว อ.พก.